Fuglevikke 

Fuglevikke

Fuglevikke Foto: Hadal

Erteblomst Illustrasjon: Dagny Tande Lied

Det er mange små blomster
på stengelen.
Fuglevikke er en erteblomst.
Hver lille blomst har
fane, vinger og kjøl.
Hver lille blomst har
nektar og pollen.
Pollen er blomsterstøv.
Humla vil spise nektar.
Humla setter seg på vingene.
Kjølen åpner seg.
Da får humla blomster-støv på seg.
Humla pollinerer den lille
erteblomsten.