Erteblomst og humle 

Gul erteblomst

Denne blomsten har mange navn:
Maria Gullsko og Tiriltunge
Hva heter den hos dere?
Foto: Michael H. Lemmer

Se på filmen hvordan humla åpner en erteblomst.

Ser du at humla går inn i blomsten?
Ser du at blomsten åpner seg?
Ser du at støvbærerne kommer fram?
Ser du at humla får gult støv på ryggen?

Ser du sommerfuglen
på slutten av filmen?
Den kan drikke saft.
Men klarer den å få blomsten
til å åpne seg?
Nei, den er ikke tung nok.

Ser du at humla flyr videre
til andre blomster?
Hva skal den?