Bladet lager lufta vår

Et blad

Et bladIllustrasjon: Svetlana Voronkova

Bladets oppgave er:
Lage det som planta lages av.

Bladet bruker:
1. Vann fra vannet i jorda
2. En gass fra lufta (karbondioksid, CO2)
3. Lys

De tre tingene treffer hverandre
inne i de grønne kornene i bladet.
De grønne kornene heter klorofyll.Energien fra lyset
får vannet og gassen til å lage sukker.
Det heter foto-syntese.
Det betyr å sette sammen noe (syntese)
og lys (foto).