Se på erteblomster med lupe

Bruk lupe.
Forsøk å finne delene til blomstene,
også de helt små blomstene.
Fane, vinger og kjøl.
Finner dere griffel og støvbærerne
som har gjemt seg inne i kjølen?
Kan dere finne disse?

Fuglevikke Foto: Hadal

Lupine Foto: Friedrich Böhringer

Lusern

Lusern foto:H. Zell

Hvitkløver

Hvitkløver Foto: Hugo.arg

Tiriltunge

Tiriltunge Foto: Jerzy Opioła