Hvor kommer ertene og bønnene fra?

Foto: JG


Hva står det på pakkene?
Spør om foreldrene kan gi bort esker og poser
som det har vært bønner, linser eller erter i.
Ta dem med på skolen og les på pakkene.
Hvilke land kommer de fra?