Årstider


Hvorfor blir det årstider?
Se filmen om årstider.
Bill Nye viser at årstidene
kommer fordi jorda går rundt sola på skrå.
Han sier at vi kan tenke oss en akse, en stang,
tvers gjennom jordkloden.
Den holder liksom jorda på skrå – hele tida.
Jorda tilter. Dere ser det på filmen.