Ørreten om vinteren  

Ørret

ØrretIllustrasjon: Svetlana Voronkova

Ørret er en fisk.
Den er god mat.
Den bor i saltvann og ferskvann.
Den gyter i ferskvann.
Gyte betyr befruktning utenfor kroppen.
Sånn skjer det:

Hunnen graver ei grop i bekken.
Hun legger mange egg i gropa.
Hannen sprøyter sæden sin
over eggene.
Sæden til fisk kalles melke.

Sædcellene smelter sammen med eggcellene.
Da blir eggene befruktet.
De kan bli nye fisk.
Eggene klekkes om våren.
Da kommer fiskebarna ut.
De kalles yngel.

De fleste blir spist før de er ett år.
Andre fisk spiser dem.