I bladene er det vann 

Greiner uten blader

Løvtrær kaster bladene.Foto: Bharathnallan

I bladene er det vann.
Vannet damper ut.
Men vannet i bakken er blitt til is.
Da kan ikke treet hente nytt vann,
og da kan treet tørke og dø
Derfor er det lurt av treet
å slippe bladene ned på bakken.

Løvet på bakken blir mat
for meitemark, snegler,
insekter sopp og bakterier.
De spiser og bæsjer, da blir løvet til jord.
I jorda kan nye frø gro.
Nye trær kan vokse.
Nye blader springer ut om våren.