Hvorfor blir det høst i Norge?

Hvorfor blir det årstider?
Hvorfor blir det vår, sommer, høst og vinter?
I filmen forteller Bill Nye om det.
Han snakker engelsk.
Season = årstid.
The Earth is tilted = jorda står på skrå.