Fugler som deler på plassen 

Grantre

Foto: Qgroom

Fugler gjemmer og finner frø i grantreet.
Meisene deler på greinene.
Svartmeis

Foto: Marek Szczepanek

Toppmeis

Foto: Luc Viatour

Granmeis

Foto: Marek Szczepanek

Svartmeisen gjemmer frø
ytterst på greinene.
Toppmeisen gjemmer frø
midt på greinene.
Granmeisene gjemmer frø
innerst ved stammen.