Fra lys til lys 

Kart som viser hvor i verden Rødnebbterna bor.

Rødnebb-terna i nord bor der det er rødfarge på kartet. Illustrasjon: Andreas Trepte

Rødnebb-terna flyr langt.
Ingen andre fugler eller dyr kan komme så langt.
Når det er sommer her, er det lyst dag og natt.
Når fuglene er på Sørpolen,
er det lyst der dag og natt.
Mens vi har det mørkt.
De flyr til lyset to ganger i året.
De spiser små fisk som de ser
når de flyr over sjøen.
De spiser også mark og insekter.

De flyr sammen i store flokker.
De bor i store flokker også.
Det er lettere å jage fiender vekk
når de er mange.
Fiender er store måker, fjellrever og
isbjørner på Svalbard.