Elgen – det største dyret i skogen 

Elg som står mellom trærne

Elgen er det største dyret i skogen.Foto: Billy Idle

På denne filmen ser vi elger.
Det er snø i skogen.
Vi ser at elgene går over bilveien.
Der gikk sikkert også elgenes
mor og far, bestemor og bestefar,
oldemor og oldefar
og tippoldemor og tippoldefar.

Elgene har egne veier i skogen,
og de kalles elgtråkk.

Noen ganger lager menneskene bilveier
tvers over elgtråkket.
Da kan det bli farlige kollisjoner!
Voksne må kjøre sakte!