Det er pent om høsten 

Et tre med høstblader

Bladene om høstenFoto: Ukjent

Når det grønne i bladene er borte,
ser vi det gule, oransje,
brune og røde fargene.
De har vært der hele tida!
Men vi har ikke sett dem.
Vi har bare sett det grønne.