Rødnebbterna flyr lengst 

Rødnebb-terne som flyr over vannet

Rødnebbterne med fisk i nebbetFoto: Dirk Ingo Franke

Terner er små måker.
Rødnebbterna har rødt nebb.
Ingen andre fugler kan fly så langt som dem.
De flyr fra Sørpolen til Nord-Norge
Svalbard og Nordpolen om våren.
Den flyr tilbake til Sørpolen om høsten.

Det klarer noen å gjøre i 25 år!
To ganger i året i 25 år!
Mens de er her, legger de egg
og får unger.
Ungene er med på den lange reisa
til Sørpolen.