Ord

En høst

Høsten er ei tid på året mellom sommeren og vinteren.Foto: Ukjent

Grå-gås

Ei grå-gås

Grågåsa er en fugl. Grågåsa er ei gås.Foto: Diego Delso

Gjess flyr i plog

Plogen er spiss foran.Illustrasjon: Svetlana Voronkova

Tog med plog

En snøplog

Se den gule snøplogen foran på toget.Foto: Beagle84

Rødnebb-terne som flyr over vannet

Ei rødnebbterne

Rødnebbterna hekker i Norge. Å hekke er at fuglene får unger.Foto: Dirk Ingo Franke

En reveunge som litter foran et hi

Et hi

Et hi er et hus for bjørner og rever.Foto: Charlesjsharp

Et piggsvin

Å gå i dvale

Det er å sove og ikke spise om vinteren. Illustrasjon: Svetlana Voronkova

Ekorn som spiser

Å hamstre

Fugler og ekorn samler mat til vinteren. De hamstrer mat.Illustrasjon: Svetlana Voronkova

Ekorn som spiser

Å forberede seg

Ekornet forbereder seg til vinteren.Illustrasjon: Svetlana Voronkova

Å tilpasse seg

Haren tilpasser seg vinteren. Hvit pels passer bedre til hvit snø. Foto: Steve Sayles