Studer barnåler 

Granskog

GranFoto: Brdy-res publica

Einer

EinerFoto: Chris Cant


Ta med luper ut.
Finn et nåletre.
Bryt av en liten del av en grankvist 
for å se på barnålene med lupe. 
Se på oversiden av barnålene.

Se på undersiden. 
Er det likt over og under?
Veit dere hvorfor barnålene
ikke faller av om høsten?