Se om dere kan finne småkryp om høsten. 

SkrukketrollFoto: pxhere


Skrukketroll har flere navn i Norge: 

benkebitere
munkebiller
kaffelus
munkelus
moldokser
tusselus
paddelus
kaffedyr
Hva er navnet der dere bor?

Gå ut og ta med:
et hvitt ark
lupe
blanke plastposer
insektbok.

Hvis dere finner små kryp, 
kan dere ta dem oppi plastposen
en liten stund, for å se på dem.
Legg dem på bakken etterpå. 

Finn et sted hvor dere kan ta litt jord.
Undersøk jorda som er omtrent så stort som foten din. 
Det er fint om det er litt fuktig. 
Ta litt jord og dryss det over arket.  
Er det noe som kryper? 
Kan dere finne ut hva det er? 

Løft på løv på bakken. Er det noe under? 
Finner dere en stubbe? Pirk litt i den. Bor det noen der? 

Er det noen brekte greiner på bakken?
Er det noen som har spist på dem? 
Kan dere løsne litt bark? Har noen gnagd der?