Blåbær og tyttebær 

Tyttebær

TyttebærFoto: Philip Gabrielsen

Blåbær

BlåbærFoto: Ilena


Veit dere om et sted
hvor det er tyttebær og blåbær? 
Tyttebærlyng og blåbærlyng? 
Studer bladene til tyttebærlyngen. 

Kan dere tenke dere hvorfor tyttebærplantene 
ikke mister bladene sine om høsten? 
Kjenn på dem. Bit i dem.
Se på dem med lupe.

Studer bladene til blåbærlyngen.
Hva er forskjellen?
Kan dere tenke dere hvorfor 
blåbæra mister bladene, 
mens tyttebæra ikke mister dem?