Vi kan hjelpe flaggermus

Tjern på Finnskogen

Et lite vannFoto: H.tjerns

I Norge er det ikke lett å være flaggermus.
Det er ikke lett å finne et sted å bo om vinteren.
Det er ikke lett for moren å finne
et gjemmested for seg og ungen.

Menneskene graver igjen vann og dammer.
De tar vekk blomster langs veien.
Da blir det lite mat å få, når maten er insekter.

Det er ikke lov å drepe eller fange flaggermus.
Det er ikke snilt å vekke dem om vinteren.

La det være dammer og små vann.
La det være steder der blomster gror.
Ikke hogg vekk alle løvtrær.
Ikke ta vekk alle gamle trær, det er mange hull i dem.