Reiret til bokfinken

Reiret til bokfinken

Her ser du et reir. Foto: Karduelis

Hunnen og hannen lager reiret sammen.
Det er hunnen som ruger på eggene.
Da er det smart å ha brune farger.
Da er det lettere å gjemme seg.
I reiret ser du noen små unger.
De gaper og vil ha mat.

Det er lett å huske sangen
til bokfinkhannen.
Hør på sangen:

Dere hører sikkert den sangen ute mange ganger!

Hva synes dere han sier?