Øyenstikker

Kongeøyenstikker

Konge-øyenstikker Foto: Brian Adler

Om våren kan vi se et insekt
som heter øyenstikker.
Øyenstikkeren stikker ikke!
Den har gode og store øyne.

Den har fire vinger.
Den kan fly forlengs og baklengs
og stå stille i lufta
og fly veldig fort.
Det er fordi den spiser insekter.
Den spiser maten sin i lufta.
Da må den være rask.