Mange blomster i en kurv

Hestehov

Hestehov Foto: Eirik Hanssen

Har du plukket en hestehov?
Se nøye på blomsten.
Det er veldig mange små blomster!
De er ikke like.
Det er hunnblomster langs kanten.
De i midten er blomster
som er både hunn og hann samtidig.
Kan du finne dem når du plukker dem?

Blomstene sitter i en kurv.
Kan du se hvor mange små blomster det er?

Hestehoven har et fint navn på latin:
Tussilago farfara
Tussi betyr hoste.
Lago betyr ta vekk.
Farfara er et navn.

Hestehov ble brukt som medisin
i gamle dager.