Larven puster med rompa

Øyenstikker med bille

Øyestikkeren har tatt en bille Foto: Deepugn

Det er mange insekter ved ferskvann.
Derfor er det ofte øyenstikkere der.
Når den er en larve, bor den i vannet.
Den kan bo der i ett eller fem år!

Hvordan får den luft?
Jo, den puster med rompa!
Den tar vann inn i rompa.
Der tar tarmen oksygen fra vannet.
Tarmen sender ut karbondioksid.
Vi gjør det samme.
Men ikke gjennom rompa!
Tarmen til larven heter gjelletarm.
Veit dere om andre dyr
som puster med gjeller?