Hunn-blomsten til selja

hunnblomst selje

Hunn-blomst Foto: Eirik Hanssen

tett inn på hunnblomsten

Nærbilde av hunn-blomst Foto: Eirik Hanssen

Dette er mange små hunn-blomster.
Det er krukker med saft her også.
De sitter mellom de små blomstene.
Nederst ser du et nærbilde av hunn-blomster.

Humla flyr til hunn-blomstene også.
På noen selje-trær er det hann-blomster.
På noen selje-trær er det hunn-blomster.
Humla vil til hunn-blomstene også.
De har så mye nektar.