Hestehov

Hestehov

Hestehov Foto: Eirik Hanssen

Har du sett denne blomsten?
Noen steder heter den hestehov.
Noen steder heter den leirfivel.
Hva heter den der du bor?

Hestehoven kommer opp av jorda
tidlig om våren.
Kanskje mens det er snø.

Hestehoven prøver å komme opp først.
Før de andre blomstene.
Da kommer det mange
humler, bier og fluer.
De leter etter mat.
De vil ha nektar og pollen.
De vil ha blomstersaft og blomsterstøv.
Det finner de hos hestehoven.
Humla finner mat hos selja også.