Flaggermus er ikke farlig!

en flaggermus som henger opp-ned

Nordflaggermus sover opp-ned Foto: Naturformidling van der Kooij

Har dere sett bilder av flaggermus?
Ser dere at munnen er åpen?
Ser dere tennene?
Tror dere at den vil bite dere og suge blod?
Den vil ikke det!

Den har munnen åpen fordi den roper.
Den har tenner for å tygge skallet på insekter.
Flaggermus er små pattedyr som kan fly.
Mange synes flaggermus er veldig søte dyr.
Det er dumt å skremme folk og si at
noen dyr er farlige, når de ikke er det.