Ta bilder

Eirik tok disse bildene en lørdag om våren.
Kan dere se hva det er?
Kan dere også ta bilder
og vise til andre?

Nå er det deres tur til å ta bilder!

Foto: Eirik Hanssen


Foto: Eirik Hanssen


Foto: Eirik Hanssen


Foto: Eirik Hanssen

Foto: Eirik Hanssen


Foto: Eirik Hanssen


Foto: Eirik Hanssen


Foto: Eirik Hanssen


Foto: Eirik Hanssen