Dere kan dissekere

Foto: Eirik Hanssen


Her har Eirik skåret en selje-rakle
på langs.
Ser dere små kuler med vann?
Det er blomstersaft.

Dere kan skjære i blomstene
for å undersøke dem.
Nå er det smart å ha skarpe kniver.
men det er ikke smart å skjære seg.

Se på blomstene med lupe.
Hvordan er hannblomstene?
Hvordan er hunnblomstene?
Hva er likt?
Hva er forskjellig?
Har begge små kuler med saft?

Kan dere tegne det dere ser?
Kan dere fortelle det til noen
som ikke har dissekert seljeblomster?

Dissekere betyr:
Å skjære med en skarp kniv
for å undersøke noe.