Gjøre og lage- kap 2

Dette er en fin overskrift.

Da har jeg laget et fint avsnitt. Dette avsnittet har flere linjer.

Jeg trykker på enter og får et nytt avsnitt. Så holder jeg nede shift+enter og da blir det et linjeskift her:
Det gikk jo akkurat etter boka.